การทำงานของสมองเป็นครั้งแรกในทารกแรกเกิด เมื่อพวกเขาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสประเภทต่างๆ การทำงานของสมองของทารกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการเชื่อมโยงเหล่านี้ โดยใช้เทคนิคการสแกนด้วย MRI ขั้นสูงและวิทยาการหุ่นยนต์ ทำให้เกิดความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูทารกที่มีสมองที่ได้รับบาดเจ็บ

และส่งเสริมการพัฒนาทักษะตลอดชีวิต เช่น การพูด ภาษาและ ความเคลื่อนไหว โดยอาศัยความจริงที่ว่าการเชื่อมโยงการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการของทารก แต่กิจกรรมภายในสมองที่รับผิดชอบในการเรียนรู้ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้ศึกษา การแสดงว่าการทำงานของสมองของทารกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตอบสนองของสมองจะสัมพันธ์กับสิ่งเร้าเฉพาะ ในกรณีนี้คือเสียง เมื่อทารกกำลังเรียนรู้ จริงๆ แล้วมันคือการกระตุ้นส่วนต่างๆ ของสมอง ดังนั้นมันจึงเริ่มที่จะรวมเครือข่ายที่กว้างกว่าไว้ในสมองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประมวลผลกิจกรรม ทารกทั้งหมด 24 คนได้รับการศึกษาโดยการส่งเสียงกระดิ่งกริ๊งให้พวกเขาฟังเป็นเวลาหกวินาที ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลซึ่งเกิดจากหุ่นยนต์พิมพ์ 3 มิติที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะซึ่งผูกติดอยู่ที่มือขวา ในช่วงเวลานี้ กิจกรรมของสมองที่เกิดขึ้นจะถูกวัดโดยใช้ฟังก์ชัน MRI (fMRI) หลังจาก 20 นาทีของการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าทั้งสองประเภท เด็กทารกก็ได้ยินเสียงด้วยตัวมันเองและการทำงานของสมองที่ได้ก็ถูกนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นก่อนช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้